KATES - televízia, najrýchlejší internet - Považská Bystrica, Predaj elektroinštalačného materiálu, svietidiel

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

KATES internet platba

 
 

 
 

 


Spôsob platby:


* osobne na adrese zákazníckeho strediska Zámostie 2792, 017 01  Považská Bystrica
* poštovou poukážkou typu H
* bankovým prevodom na číslo účtu:
   VÚB, a.s. pobočka Považská Bystrica

   IBAN: SK50 0200 0000 000382346372/0200

   Pri platbe bankovým prevodom je nutné zadať správny variabilný symbol, t. j. číslo
   adresy Koncového bodu zo Zmluvy o pripojení /číslo domu vchodu bytu, bez znaku
   lomítka a pomlčky/


Platobné podmienky:

* v cenníku sú uvedené základné ceny za mesiac používania služieb KDS spoločnosti KATES s. r. o., pričom posledný deň splatnosti pri pravidelných mesačných platbách je 15. /pätnásty/ deň v aktuálnom mesiaci
* pri platbe vopred na 6 mesiacov je možné uplatniť zľavu vo výške 3%, pričom posledným dňom splatnosti je 15. /pätnásty/ deň 1./prvého/ mesiaca zvoleného obdobia
* pri platbe vopred na 12 mesiacov je možné uplatniť zľavu vo výške 6%, pričom posledným dňom splatnosti je 15. /pätnásty/ deň 1./prvého/ mesiaca zvoleného obdobia
* posledným dňom splatnosti ceny za jednorázové služby je 15./pätnásty/ deň od poskytnutia služby
* poplatok za zariadenia pre Digitálnu ponuku TV+R a Internet je splatný vopred, najneskôr v deň jeho poskytnutia a aktivácie, prípadne v mesačných splátkach, o ktoré sa navýšia základné ceny za mesiac používania služieb KDS spoločnosti KATES s. r. o. podľa cenníka
* možnosť mesačného splácania zariadení pre Digitálnu ponuku TV+R a Internet je podmienené uzatvorením Zmluvy o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov
* Prenajté zariadenia na Digitálnu ponuku TV+R a Internet zostávajú majetkom spoločnosti
* poplatok za predčasné ukončenie zmluvy s viazanosťou, nevrátenie prenajatého Zariadenia 200,- EUR

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky