Nový super rýchly internet

Rýchlosť predstavuje rýchlosť odosielania a prjímania dát. Mesačné poplatky vrátane DPH.

OTVÁRACIE HODINY POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV

KÁBLOVÁ TELEVÍZIA A INTERNET

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok

23. 12. 2019
24. 12. 2019
25. 12. 2019
26. 12. 2019
27. 12. 2019
28. 12. 2019
29. 12. 2019
30. 12. 2019
31. 12. 2019
01. 01. 2020
02. 01. 2020
03. 01. 2020
04. 01. 2020
05. 01. 2020
06. 01. 2020

zatvorené
štátny sviatok
štátny sviatok
štátny sviatok
9:00 – 14:00
zatvorené
zatvorené
9:00 – 14:00
zatvorené
štátny sviatok
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
zatvorené
zatvorené
štátny sviatok

Štart+

50 / 50 Mbps

5€ / mesačne

Profi

120 / 120 Mbps

11€ / mesačne

Štandard

300 / 300 Mbps

17€ / mesačne

Maxi

1 Gbps

dohodou

Optika až do bytu. Žiadne dátové obmedzenia. Komplená inštalácia vrátane predvedenia na vašom zariadení.

Ceny a poplatky

Tarifa KDS Považská Bystrica na poskytovanie dátových služieb pripojenie do siete Internet.

 • Cena za zriadenie koncového bodu v budove nad 12 bytov: 20 €
 • Prenájom WIFI optického terminálu mesačne: 3 €
 • Cena za aktiváciu: 10 €
 • Cena za výjazd technika k zákazníkovi pri neoprávnenej nahláške: 10 €

Prístup k sieti Internet je realizovaný prostredníctvom optických vlákien až do bytu účastníka a zariadenia /optického terminálu/ poskytnutého účastníkovi podľa platobných podmienok. Pokiaľ nie je uvedené inak, bežne dostupná rýchlosť je vyjadrená ako 80% maximálnej rýchlosti a minimálna rýchlosť je vyjadrená ako 20% z maximálnej rýchlosti uvedenej v tarife.

Cenník od 01.02.2018

Platba

Spôsob platby:

 • osobne na adrese zákazníckeho strediska Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica
 • poštovou poukážkou typu H
 • bankovým prevodom na číslo účtu:
  VÚB, a.s. pobočka Považská Bystrica
  IBAN: SK50 0200 0000 0003 8234 6372

Pri platbe bankovým prevodom je nutné zadať správny variabilný symbol, t. j. číslo
adresy Koncového bodu zo Zmluvy o pripojení /číslo domu vchodu bytu, bez znaku
lomítka a pomlčky/

Platobné podmienky:

 • v cenníku sú uvedené základné ceny za mesiac používania služieb KDS spoločnosti KATES s. r. o., pričom posledný deň splatnosti pri pravidelných mesačných platbách je 15. /pätnásty/ deň v aktuálnom mesiaci
 • pri platbe vopred na 6 mesiacov je možné uplatniť zľavu vo výške 3%, pričom posledným dňom splatnosti je 15. /pätnásty/ deň 1./prvého/ mesiaca zvoleného obdobia
 • pri platbe vopred na 12 mesiacov je možné uplatniť zľavu vo výške 6%, pričom posledným dňom splatnosti je 15. /pätnásty/ deň 1./prvého/ mesiaca zvoleného obdobia
 • posledným dňom splatnosti ceny za jednorázové služby je 15./pätnásty/ deň od poskytnutia služby
 • poplatok za retransmisiu OTT, TV archív je splatný vopred, najneskôr v deň jeho poskytnutia. Pri platbe bankovým prevodom bude služba retransmisie OTT, TV archív aktivovaná najneskôr do 24 hod. po pripísaní platby na účet spoločnosti KATES, s.r.o..
 • poplatok za zariadenia pre Digitálnu ponuku a Internet je splatný vopred, najneskôr v deň jeho poskytnutia a aktivácie, prípadne v mesačných splátkach, o ktoré sa navýšia základné ceny za mesiac používania služieb spoločnosti KATES s.r.o. podľa cenníka
 • možnosť mesačného splácania zariadení pre Digitálnu ponuku a Internet je podmienené uzatvorením Zmluvy na poskytovanie verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov
 • prenajaté zariadenia na Digitálnu ponuku a Internet zostávajú majetkom spoločnosti
 • poplatok za predčasné ukončenie zmluvy s viazanosťou , nevrátenie prípadne poškodenie prenajatého Zariadenia 200,- Eur

Dokumenty

Káblová televízia a internet

042 / 432 73 31, kablovka@kates.sk

Servis a nahlasovanie porúch

Počas pracovnej doby 042 / 432 73 31, 0911 859 044
Mimo pracovnej doby 0902 655 565

Otváracie hodiny

Po. - Pia: 08:00 - 16:00

Obchod s elektroinštalačným materiálom

042 / 432 21 33, obchod@kates.sk 

Otváracie hodiny obchodu

Po. - Pia: 07:00 - 16:00
So. 08:00 - 12:00

KATES s.r.o.

Zámostie 2792
017 01 Považská Bystrica

GPS

49° 07´15,58" N
18° 26i´20,51" E

Osobné údaje užívateľov budú použité výhradne za účelom evidencie užívateľov služieb elektronických komunikácií podľa Všeobecných podmienok spoločnosti Kates s.r.o.