Nový super rýchly internet

Získajte zľavu 6% pri platbe na rok vopred !!!

K-NET 1

70 / 30 Mbps

8€ / mesačne

K-NET 2

250 / 50 Mbps

14€ / mesačne

K-NET 3

600 / 60 Mbps

20€ / mesačne

Optika až do bytu. Žiadne dátové obmedzenia. Komplená inštalácia vrátane predvedenia na vašom zariadení.

Modem zdarma.

Ceny a poplatky

Tarifa KDS Považská Bystrica na poskytovanie dátových služieb pripojenie do siete Internet.

 • Cena za zriadenie koncového bodu v budove nad 12 bytov: 40 €
 • Cena za aktiváciu: 10 €
 • Cena za výjazd technika k zákazníkovi pri neoprávnenej nahláške: 10 €

Prístup k sieti Internet je realizovaný prostredníctvom optických vlákien až do bytu účastníka a zariadenia /optického terminálu/ poskytnutého účastníkovi podľa platobných podmienok. Pokiaľ nie je uvedené inak, bežne dostupná rýchlosť je vyjadrená ako 80% maximálnej rýchlosti a minimálna rýchlosť je vyjadrená ako 20% z maximálnej rýchlosti uvedenej v tarife.

Platba

Mesačné poplatky vrátane DPH

Spôsob platby:

 • osobne na adrese zákazníckeho strediska Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica
 • poštovou poukážkou typu H
 • bankovým prevodom na číslo účtu:
  VÚB, a.s. pobočka Považská Bystrica
  IBAN: SK50 0200 0000 0003 8234 6372

Pri platbe bankovým prevodom je nutné zadať správny variabilný symbol, t. j. číslo
adresy Koncového bodu zo Zmluvy o pripojení /číslo domu vchodu bytu, bez znaku
lomítka a pomlčky/

Platobné podmienky:

 • v cenníku sú uvedené základné ceny za mesiac používania služieb KDS spoločnosti KATES s. r. o., pričom posledný deň splatnosti pri pravidelných mesačných platbách je 15. /pätnásty/ deň v aktuálnom mesiaci
 • pri platbe vopred na 6 mesiacov je možné uplatniť zľavu vo výške 3%, pričom posledným dňom splatnosti je 15. /pätnásty/ deň 1./prvého/ mesiaca zvoleného obdobia
 • pri platbe vopred na 12 mesiacov je možné uplatniť zľavu vo výške 6%, pričom posledným dňom splatnosti je 15. /pätnásty/ deň 1./prvého/ mesiaca zvoleného obdobia
 • posledným dňom splatnosti ceny za jednorázové služby je 15./pätnásty/ deň od poskytnutia služby
 • poplatok za retransmisiu OTT, TV archív je splatný vopred, najneskôr v deň jeho poskytnutia. Pri platbe bankovým prevodom bude služba retransmisie OTT, TV archív aktivovaná najneskôr do 24 hod. po pripísaní platby na účet spoločnosti KATES, s.r.o..
 • poplatok za zariadenia pre Digitálnu ponuku a Internet je splatný vopred, najneskôr v deň jeho poskytnutia a aktivácie, prípadne v mesačných splátkach, o ktoré sa navýšia základné ceny za mesiac používania služieb spoločnosti KATES s.r.o. podľa cenníka
 • možnosť mesačného splácania zariadení pre Digitálnu ponuku a Internet je podmienené uzatvorením Zmluvy na poskytovanie verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov
 • prenajaté zariadenia na Digitálnu ponuku a Internet zostávajú majetkom spoločnosti
 • poplatok za predčasné ukončenie zmluvy s viazanosťou , nevrátenie prípadne poškodenie prenajatého Zariadenia 200,- Eur

Dokumenty

Káblová televízia a internet

042 / 432 73 31, kablovka@kates.sk

Servis a nahlasovanie porúch

Počas pracovnej doby 042 / 432 73 31, 0911 859 044
Mimo pracovnej doby 0902 655 565

Otváracie hodiny

Po. - Pia: 08:00 - 16:00

Obchod s elektroinštalačným materiálom

042 / 432 21 33, obchod@kates.sk 

Otváracie hodiny obchodu

Po. - Pia: 07:00 - 16:00
So. 08:00 - 12:00

KATES s.r.o.

Zámostie 2792
017 01 Považská Bystrica

GPS

49° 07´15,58" N
18° 26i´20,51" E

Osobné údaje užívateľov budú použité výhradne za účelom evidencie užívateľov služieb elektronických komunikácií podľa Všeobecných podmienok spoločnosti Kates s.r.o.