Nový super rýchly internet

Ponuka internetu KATES

Predplaťte si službu na rok 2024 a získajte zľavu 6 %.

Rýchlosti internetu platné od 1.2.2024

K-NET1

100 / 50 Mbps

10 € / mesiac

K-NET2

600 / 100 Mbps

16 € / mesiac

K-NET3

1000 / 300 Mbps

22 € / mesiac

Optika až do bytu. Žiadne dátové obmedzenia. Kompletná inštalácia vrátane predvedenia na vašom zariadení.

Modem zadarmo.

Cenník

Tarifa KDS Považská Bystrica na poskytovanie dátových služieb pripojenie do siete Internet.

 • Druhý WIFI router k optickému wifi modemu: 40€
 • Cena za aktiváciu: 10€
 • Cena za výjazd technika k zákazníkovi pri neoprávnenej nahláške: 20€

Prístup k sieti Internet je realizovaný prostredníctvom optických vlákien až do bytu účastníka a zariadenia (optického terminálu) poskytnutého účastníkovi podľa platobných podmienok. Pokiaľ nie je uvedené inak, bežne dostupná rýchlosť je vyjadrená ako 80 % maximálnej rýchlosti a minimálna rýchlosť je vyjadrená ako 20 % z maximálnej rýchlosti uvedenej v tarife.

Mesačné poplatky sú vrátane DPH.

Platba

Spôsob platby:

 • osobne na adrese zákazníckeho strediska Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica
 • poštovou poukážkou typu H
 • bankovým prevodom na číslo účtu:
  VÚB, a.s. pobočka Považská Bystrica
  IBAN: SK50 0200 0000 0003 8234 6372

Pri platbe bankovým prevodom je nutné zadať správny variabilný symbol, t. j. číslo adresy Koncového bodu zo Zmluvy o pripojení (číslo domu, vchodu, bytu – bez znaku lomítka a pomlčky).

Platobné podmienky:

 • v cenníku sú uvedené základné ceny za mesiac používania služieb KDS spoločnosti KATES, s. r. o., pričom posledný deň splatnosti pri pravidelných mesačných platbách je 15./pätnásty/ deň v aktuálnom mesiaci
 • pri platbe vopred na 6 mesiacov je možné uplatniť zľavu vo výške 3 %, pričom posledným dňom splatnosti je 15./pätnásty/ deň 1./prvého/ mesiaca zvoleného obdobia
 • pri platbe vopred na 12 mesiacov je možné uplatniť zľavu vo výške 6 %, pričom posledným dňom splatnosti je 15./pätnásty/ deň 1./prvého/ mesiaca zvoleného obdobia
 • posledným dňom splatnosti ceny za jednorázové služby je 15./pätnásty/ deň od poskytnutia služby
 • poplatok za retransmisiu IPTV, TV archív je splatný vopred, najneskôr v deň jeho poskytnutia. Pri platbe bankovým prevodom bude služba retransmisie IPTV, TV archív aktivovaná najneskôr do 24 hod. po pripísaní platby na účet spoločnosti KATES, s. r. o.
 • poplatok za zariadenia pre Digitálnu TV ponuku je splatný vopred, najneskôr v deň jeho poskytnutia a aktivácie, prípadne v mesačných splátkach, o ktoré sa navýšia základné ceny za mesiac používania služieb spoločnosti KATES, s. r. o. podľa cenníka
 • možnosť mesačného splácania zariadení pre Digitálnu TV ponuku je podmienená uzatvorením Zmluvy na poskytovanie verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov
 • zariadenia na prístup do siete Internet vrátane optického terminálu sú bezplatne zapožičané počas doby trvania zmluvy
 • prenajaté zariadenia na Digitálnu ponuku a Internet zostávajú majetkom spoločnosti
 • poplatok za predčasné ukončenie zmluvy s viazanosťou, nevrátenie, prípadne poškodenie prenajatého Zariadenia je 200,- Eur

Dokumenty

Káblová televízia a internet

042 / 432 73 31, kablovka@kates.sk

Servis a nahlasovanie porúch

Počas pracovnej doby: 042 / 432 73 31, 0911 859 044
Mimo pracovnej doby: 0902 655 565

Otváracie hodiny

Po - Pia: 08:00 - 16:00

Obchod s elektroinštalačným materiálom

042 / 432 21 33, obchod@kates.sk 

Otváracie hodiny obchodu

Po - Pia: 07:00 - 16:00
So: 08:00 - 12:00

KATES s.r.o.

Zámostie 2792
017 01 Považská Bystrica

GPS

49° 07´15,58" N
18° 26´20,51" E

Osobné údaje užívateľov budú použité výhradne za účelom evidencie užívateľov služieb elektronických komunikácií podľa Všeobecných podmienok spoločnosti Kates s.r.o.